บริษัท จี 3 อ๊อกชั่น จำกัด

ที่อยู่ลำพูน : 173  ม.6  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ที่อยู่ขอนแก่น : 209 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ  ต.บ้านแฮด  อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น  40110

ลานประมูลลำพูน,ลานประมูลขอนแก่น: โทรศัพท์ / โทรสาร : 053 – 581505

สำนักงานกรุงเทพ:  โทรศัพท์/โทรสาร:  02-4324872

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

คุณชัชพน  โทร. 061-265-9998 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ฝ่ายบริการลานประมูล

คุณธนพนธ์ คำวิเศษ โทร.081-568-5633

คุณพีรวิชญ์  ธรรมสอน  โทร.095-7969155

ฝ่ายพิธีการศุลกากร

คุณธนพนธ์ คำวิเศษ โทร.081-568-5633

Email (ตลอด 24 โมง): g3auction@gmail.com